Sven Arne Lundeby

Posisjon:
Født: 0
Kampar: 4
Karaktersnitt: 4.5 av 10
Formutvikling (basert på kamprapportane)