Ole Petter Haugstvedt

Posisjon:
Født: 0
Kampar: 5
Karaktersnitt: 5.2 av 10
Formutvikling (basert på kamprapportane)