Kamprapport: 1. Oktober 2008 mot Tambarskjelvar

Vi som var til stades i Naustdal onsdag kveld fekk oppleve ein særs minnerik kamp som vi vil hugse i mange år. Sjeldan har vi sett Balestrand spele ein så god kamp på bortebane. Solid gennomført kamp, fint samspel, mange flotte scoringar, stort sett korrekte rokeringar undervegs og mange som tek ansvar. Etter to vel gjennomførte omgangar der spesielt Balestrand dominerte etter pause stod det til slutt 9-2. Skilnaden mellom laga var imidlertid ikkje fullt så stor. I første omgang var Tambarskjelvar på høgde med Balestrand i lange periodar og det var først heilt mot slutten at laget falt litt saman.

Kampfakta:
Balestrand IL (3-5-2)
Geir Harkjerr
Gustav Nesse, Tommy Ese (kap), Teodor S. Kvikne
Roy Kenneth Rendedal, Eirik Thue, Johannes Nilsson, Ole Petter Haugstvedt, Sven Arne Lundeby
Øyvind M. Neset, Arnstein Menes

Reservar/ bytte:
58 min Magnus Algrøy for Roy Kenneth Rendal
69 min Senad Demirovic for Johannes Nilsson
87 min Anders R. Dale for Tmmy Ese
Kristian Kyrvestad (keeper) – unytta reserve

Mål: Tambarskjelvar – Balestrand (1-2) 2 – 9

1 – 0 5. min
1 – 1 7. min Øyvind M. Neset
1 – 2 42. min Ole Petter Haugstvedt
1 – 3 50. min Ole Petter Haugstvedt
1 – 4 52. min Eirik Thue
1 – 5 60. min Arnstein Menes
2 – 5 66. min
2 – 6 83. min Gustav Nesse
2 – 7 87. min Sven Arne Lundeby
2 – 8 89. min Gustav Nesse
2 – 9 90. min Sven Arne Lundeby

2 gule kort
39 min Johannes Nilsson (munnbruk)
41 min Tambarskjelvar (sparke bort ball ved frispark)

Dommar: Vi synest at dommar var god. Vi synest og at han la lista passeleg høgt. I starten blåste han frispark på eit par tøffe taklingar som kanskje nokre ville ha gjeve gult kort for – men det må vere lov og det hadde vore unødvendig med kort. Han gjev korrekt to gule kort spelarar bruker munn og sparkar bort ball. Tek korrekte avgjerder ved offside slik det ser ut for oss.

Balestrand stilte opp i sin kjente 3 – 5 – 2 formasjon med raske og duellsterke forsvarspelarar og fokus på dominans på midtbana. Einaste endring frå start frå kampen mot Sogndal 3 var at Madushanka Perrera hadde fråvær og var erstatta med Roy Kenneth Rendedal på midtbana..

0 – 10 min
Balestrand verka for oss å vere litt nærvøse dei første minutta. For nokre av spelarane kan nok tanken på det viktige oppgjeret og mogleg krinsmeistarskap ha gjort at ein ikkje tydlegare tok kommando frå start. Tambarskjelvar tok leiinga 1- 0 etter 5 min. Målet kom etter dårleg/ manglande avklaring i ein to mot to situasjon i forsvar. Vi synest her spesielt at Teodor tydelare kunne ha brukt kraft og musklar i duell og grepe inn med avklaring – slik han gjorde så kjempeflott seinare i kampen. Frå tribuneplass var vi på dette tidspunkt litt usikre på om det ikkje hadde vore betre å starte med ei 4 -4 -2 oppstilling med sikring for den som går i duell. Vi skulle ta feil i dette standpunkt seinare.

Scoringa til Tambarskelvar såg imidlertid ut til å vekke Balestrand. Eit par minuttar etter utliknar Balestrand ved Øyvind. Etter fin frispeling på kant får Balestrand frispark frå om lag 25 meter. Johannes tek frisparket og Øyvind skyt kontant i mål. Flott angrep og scoring.

11 - 20 min:
Etter utlikninga er Balestrand det førande laget i omgangen men Tambarskjelvar er absolutt med i banespelet og skaper eit par mindre sjansar. Etter 11 minutt skyt Ole Petter på mål men forsøket er for alt for laust. Etter 14 minutt får Arnstein ein sjanse etter eit eit veldig svakt utspel frå heimelaget sin keeper. Arnstein vert imidlertid alt for tam når han får sjansen. Her må du vere mykje tøffare i innsatsen. Kampen er 20. minutt då Ole Petter får ballen på venstre kant. Skotet er hardare og skotposisjonen er betre enn i det 14 min men keeper reddar fint. Kunne plassert ballen betre mot målet.

21-30 min:
Ikkje lenge etter forsøket frå Ole Petter gjev Sven ein fin stikkball til Arnstein. Arnstein skyt hardt men keeper får avklara. Balestrand sin nest beste sjanse så langt. I minutta mellom 28 og 30 skapar Tambarskjelvar to bra sjansar. Først får dei eit farleg frispark frå om lag same posisjon som Balestrand scora frå.i motsett banedel. Frisparket går til ein spelar på Tambarskjelvar som headar like over. Minuttet etter reddar Geir eit kontant og hardt skot.
I denne perioden med press mot laget er vi imponerte over dei tre i forsvar. Spesielt Tommy som kaptein gjev tydelege meldingar om å gå i duell, markere og å halde linja bak. Teodor har også spelt seg godt opp med gode avklaringar på hovudet. Forsvarstrearen verkar å vere godt samspelt.

31-45 min:
Mot slutten av omgangen kjem dei avgjerande minuttane i kampen. Først får Johannes gult for munnbruk (39 min). I fri spelsituasjonen etter får Balestrand frispark. Ein Tambarskjelvar spelar sparkar bort ballen og får gult. Frisparket skal takast frå litt skrått hald på venste side 30-35 meter frå mål. Vi ser at Ole Petter og Eirik diskuterer litt kven som skal ta frisparket. Heldigvis er det Eirik som skal ta det for det hadde nok vore for langt og posisjonen for svak til eit dirkekte skot på mål. Eirik legg eit fint frispark – Ole Petter går opp og headar kontant i nota. Balestrand har teke komando og styrte etter det kampen.

46-60 min:
Ingen bytte i pausen. Øyvind går ned på midtbana mens Ole Petter går fram som spiss.
I andre omgang er Balestrand det klart dominerande laget. Vi ser det frå første spark på ball og i dei første 15 minutt køyrer laget over motstandar. I det 50. minutt får Ole Petter eit langt framspel. Han plasserer ballen sikkert forbi keeper. I det 52. minutt kjem Eirik si første scoring for sesongen. Eirik er sterk inne i feltet og kjempar til seg ballen. Første forsøk reddar keeper fint. Eirik får returen, ventar av ein motstandar med ei venste høgre vending og plasserer ballen i høgre hjørne til keeper. I det 55. minutt skyt Ole Petter like over frå fint hald og like etter legg Sven ein corner i tverrleggjaren. 5-1 kjem frå Arnstein i det 60 minutt. Arnstein utnyttar eit dårleg tilbakespel frå keeper og slurv i Tambarksjelvar sitt forsvar. Kampen er køyrt.

60-70 minutt
Etter 5-1 scoringa tel Balestrand merkeleg nok litt pause og spelar ein svak periode på om lag 7-10 minutt. Spelarane hang att framme etter fleire eigne angrep. Johannes verkar å ha gått litt ”småsur” på dommar og konsentrasjonen på fleire andre verkar å vere svak. I det 66 minutt kjem så som ei følgje Tambarskjelvar si redusering – skot i stolpen via keeper og i mål - til 5-2. Lik den første scoringa til Tambarskjelvar ser dette imidlertid ut til å vere ein vekkar for Balestrand. Laget hevar seg att. Det vert gjort eit par byte og rokeringar. Johannes går mellom anna ut og Senad kjem inn.

71-90 minutt
I dei siste 15-18 minuttane av kampen er Balestrand dominerande. Første melding får vi i det 75 minutt med eit godt skot frå Senad etter ein Balestrand corner. Ti minutt før slutt får Senad ein ny sjanse. Eirik flikkar med hæl ut på venstre kant – innlegget kjem mot høgre igjen – men Senad bommar på ball i scoringsposisjon. Sju minutt før slutt kjem så 6-2 målet. Ole Petter skyt eit frispark i form av ein hard markkrypar. Gustav styrer i mål med innsida av foten på beste is-hockey vis. 7-2 kjem tre minutt før slutt ved at Sven kjem fri på venstre kant – rundar inn og plasserer ballen via ein Tambarskjelvarspelar utakbart for keeper. Vi meiner dette var Balestrand sitt beste scoring i det den kom etter eit framifrå framspel av Arnstein og Øyvind. Spesielt må vi her framheve Øyvind vi pasning ut mot kanten til Sven. 8-2 og 9-2 kjem i siste par minuttane ved at Gustav skyt ein markkrypar og Sven plasserer eit skot i mot etter corner. Tamarskjelvar er då utspelt og falt saman.


Spelarevaluering

Geir

Karakter: 5
Posisjon: Keeper

Roleg kveld. Eit par fine redningar på direkte skot. Kan ikke skuldast for måla. På den negative sida kjem nokre dårlege utspark. 5 meterspark skal kunne nå fram til midtbana, andre utspark minimum 10 meter over midtbane. Var på ”Bruce Grobelar” tur ved eit forsøk. Her skal du slå ball bort fra farleg sone eller til medspelar. Pluss for god kommunikasjon med forsvar.

Tommy

Karakter: 7
Posisjon: Forsvar

Klar og tydeleg som sjef i forsvaret. Kommuniserer veldig godt med resten av forsvaret og syter for at forsvaret har ei god linje bak.

Theodor

Karakter: 6
Posisjon: Forsvar

Opnar litt svakt ved første målet til Tambarskjelvar. Spelar seg stort opp etterpå. Veldig gode avklaringar etterkvart og vinn alle hovuduellar i forsvaret.

Eirik

Karakter: 8
Posisjon: 29
Mål: 1

BB. Styrer midtbane etter pause og tek spesielt ansvar etter at Johannes går ut. Roleg med ball. Bruker akkurat nok tid til at han kan vende opp og slå pasning. Har register nok til å kunne variere mellom stikkball fram til spiss, kortpasning på midtbane, lengre pasning til vingspelar på kant eller skyte direkte. Bruker ikkje tid unødvendig til å drible av motstandar men tør å anvansere fram når sjansen er der. Kunne vore litt betre i første omgang. Kjem då litt bak Johannes i spelnivå.

Johannes

Karakter: 0
Posisjon: Midtbane

God i første omgang (7 poeng), men igår kunne han ha teke meir ansvar når det buttar mot for laget midt i andre omgang. Ikkje nødvendigvis i form av innsats – men for tidlegare å gjere korreksjon i laget.

Ole Petter

Karakter: 8
Posisjon: Midtbane/spiss
Mål: 2

Ole Petter spelar veldig godt som targetman på topp. Får 8 poeng fordi han er involvert i mange av scoringane til Balestrand. God på frispark, skyt hardt og kan plassere ball i målet. Viser også ved mange høve vilje til å arbeide også godt bakover på bana i første omgang når han er midtbanespelar – men ikkje godt nok til å bli BB.

Øyvind

Karakter: 7
Posisjon: Spiss/Midtbane
Mål: 1

Vi meiner at Øyvind spelar best på midtbana (andre omgang). Har her eit mykje større register å spele på og får vere meir involvert. I likheilt med Eirik slår Øyvind mange gode pasningar til kant. Flink til å vende spelet både mot høgre og venstre.

Gustav

Karakter: 7
Posisjon: Forsvar/Midtbane
Mål: 2

Fungerer bra i spann med Teodor og Tommy i forsvaret. Gjer stort sett ingen feil. I andre omgang går han fram – og er vel så god - som midtbanespelar og scorar to mål.

Roy Kenneth

Karakter: 5
Posisjon: Midtbane

Fleire fine forsøk i første omgang. Er best framover på bana og bidreg med raske overgangar til at Balestrand får mykje av spelet på venstre kant i første omgang. Har imidleritd ikkje same ro i denne kamp som til dømes Eirik til å gje kampavgjerande pasningar eller mål.

Arnstein

Karakter: 6
Posisjon: Spiss
Mål: 1

Vi har sett Arnstein betre i andre kampar. Kunne brukt fysikk enno meir – og kunne då gjerne ha laga 1-2 mål meir.

Sven Arne

Karakter: 7
Posisjon: Midtbane
Mål: 2

Spelar etter vår meining ein veldig god siste tredel av kampen. To scoringar trekk han opp til ein 7-ar. Vi skulle ha sett Sven tydlegare i første.

Senad

Karakter: 5
Posisjon: Midtbane

Vil mykje men er litt uheldig med første touch på ballen ved nokre høve. Kan skape noko på eiga hand men avslutningane er ikkje like kontante som dei burde vere. På grensa mot seks poeng.

Magnus

Karakter: 5
Posisjon: Forsvar

Litt smårusk dei første 4-5 minuttane etter han kjem inn – men spelar seg opp i lik med laget og avsluttar godt og solid.

Anders

Karakter: 5
Posisjon: Forsvar

Får berre nokre få minutt speletid og vi har såleis ikkje grunnlag for å trekke opp eller ned i forhold til gjennomsnittskarakter 5. Vert ikkje sett på nokon spesielt prøve i nokre minutt der Tambarskjelvar har gjeve opp.